[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/08/adler.jpg
Баяндамашылар

Алеһандро Адлер

Алехандро Адлер оқушылардың әл-ауқаты мәселелерін зерттеуші және Пенсильвания Университеті Позитивтік психология орталығының докторантура қызметкері. Адлер позитивтік психологияның негізін қалаушы проф.

Мартин Селигманның жетекшілігімен еңбек етеді. Зерттеушінің жұмыстары әл-ауқат, білім беру және мемлекеттік саясат мәселелерінің аясында шоғырланады. Қазірде Алехандро Адлер Австралия, Бутан, Непал, Үндістан, Мексика, Перу және АҚШ өкілдерімен мектептердің оқу бағдарламаларына позитивтік психологияны енгізу және осы шаралардың жастардың әл-ауқатына әсерін зерттеумен айналысады. Алехандро Адлер бірқатар ғылыми басылымдарда өз зерттеулерінің қорытындыларын жариялап, халықаралық конференциялар мен кездесулерде жиі сөз сөйлейді.

Алехандро Адлер Мексикада туылып, Пенсильвания Университетінің психология, және экономика мамандығы бойынша бакалавр, психология мамандығы бойынша магистр және доктор дәрежесін иеленген. Проф. Мартин Селигманның жетекшілігімен доктор бағдарламасының зерттеуін бастамас бұрын, Алехандро Адлер әлеуметтік қолдауға мұқтаж аймақтарға қайырымдылық көрсету бағытында жұмыс жүргізетін ұйымдардың бірі Пенсильвания Университеті жанындағы Филантропия орталығының ғылыми қызметкері жұмысын атқарған. Қазірде Алехандро Адлер оқушылардың әл-ауқатын зерттеу мәселелері бойынша Халықаралық сарапшылар тобының құрамындағы 60 мүшелердің бірі. Аталған топ әл-ауқат және бақыт негізінде 2015 жылы күшіне енген Дамудың жаңа парадигмаларын құру мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымымен бірлесе жұмыс жүргізетін әр түрлі ғылым саласындағы жетекші мамандар мен сарапшылардың халықаралық бірлестігі.


VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 27-28 қазан 2016 ж.: Секциялық отырыстардағы баяндама

Позитивті білім беру: оқушылардың әл-ауқаты және академиялық жетістігі үшін білім беру

Әл-ауқат мәселелерін кең көлемде оқыту мүмкін бе, оны мектепте және одан тыс оқыту қажет пе? Осы сұрақтарға жауап алу үшін біз дүние жүзі бойынша жүргізілген кездейсоқтық тәсілімен таңдалған көлемді үш зерттеудің сенімді ғылыми мәліметтерін ұсынамыз. Бірінші бағдарлама Бутан мемлекетіндегі 18 мектептерді (n=8385 оқушылар) қамтиды. Осы мектептер кездейсоқтық тәсілімен таңдалып алынған зерттеу жүргізілетін (k=11 мектеп) және бақылауыш (k=7 мектеп) топтарына жіктеледі. Зерттеу жүргізілген мектептердің оқу бағдарламасына академиялық пәндерден өзге он әл-ауқат дағдыларын оқытатын сабақтар енгізілді. Соның ішінде зейінділік, эмпатия, рақымдылық, тиімді қарым-қатынас, жасампаз ойлау, сыни ойлау, мәселелерді шешу, көшбасшылық, икемділік және шешім қабылдау. Екінші бағдарлама Мексикадағы 70 (m = 68762 оқушылар) мектептерді қамтып, кең көлемде зерттеу жүргізуге мүмкіндік берді. Осы мектептер кездейсоқтық тәсілімен таңдалып алынған зерттеу жүргізілетін (j =35 мектеп) және бақылауыш (j = 35 мектеп) топтарына жіктеледі. Үшінші бағдарлама Перудағы 694 (q = 694153 оқушылар) мектептерді қамтып, анағұрлым кең көлемде зерттеу жүргізуге мүмкіндік берді. Мектептер кездейсоқтық тәсілімен таңдалып алынған зерттеу жүргізілетін (h = 347 мектеп) және бақылауыш (h = 347 мектеп) топтарына жіктеледі. Барлық үш бағдарлама нәтижесінде зерттеу жүргізілген мектептердің оқушылары арасында әл-ауқат көрсеткіштерінің деңгейі өсті және зерттеу жүргізілгеннен кейінгі 15 айдан соң стандартталған ұлттық емтихандардың қорытындысы бойынша оқушылар анағұрлым жоғары нәтиже көрсетті. Осы оң нәтиженің артынша аталған үш бағдарлама Бутан, Перу және Мексикада ұлттық деңгейде енгізілді. Зерттеу нәтижелері әлеуметтік, экономикалық немесе мәдени контекстке байланыссыз, мектептерде әл-ауқат бағдарламаларын кең көлемде ұлттық деңгейде оқыту оның тиімділігін, қажеттілігін, әл-ауқаттың ішкі және құрал ретінде маңыздылығын көрсетті. Бұл оқушылардың академиялық жетістігіне, денсаулығына және өзге де қажетті өмірлік дағдыларға оңтайлы әсер еткенін дәлелдеді.
pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/08/adler.jpg
Спикеры

Алехандро Адлер

Алехандро Адлер является исследователем по благополучию учащихся и сотрудником докторантуры Центра позитивной психологии Университета Пенсильвания.

Господин Адлер работает под руководством д-ра Мартина Селигмана, основателя позитивной психологии. Его исследования направлены на благополучие, образование и государственную политику. В настоящее время Алехандро Адлер работает с правительствами Австралии, Бутана, Непала, Индии, Мексики, Перу и США в целях внедрения учебных программ в школах в этих странах позитивной психологии и изучения влияния этих мер на благосостоянии молодежи. Алехандро Адлер имеет ряд публикаций научных статей, а также он часто выступает на международных конференциях и встречах.
Алехандро Адлер родился в Мексике. Господин Адлер получил степени бакалавра в области психологии, экономики, степень магистра, докторскую степень в области психологии Университета Пенсильвания. Перед преступлением исследования своей докторской программы под руководством доктора Мартина Селигмана, Алехандро Адлер работал научным сотрудником в Центре филанропии при Университете Пенсильвании, который является мозговым центром по направлению средств в целях благотворительности в регионы, нуждающиеся в социальной поддержке. В настоящее время Алехандро является одним из 60 членов Международной экспертной группы по исследованию Благополучия учащихся, которая является группой ведущих международных экспертов из различных дисциплин, работающие с Организацией Объединенных Наций в целях создать Парадигму нового развития на основе благополучия и счастья, вступивший в силу в 2015 году, когда Цели развития тысячелетия ООН (ЦРТ) истекли и стали целью устойчивого развития (ЦУР)


VIII Международная научно-практическая конференция, 27-28 октября 2016 г.: Выступление на секционных заседаниях

Позитивное образование: обучение для благополучия и академической успешности учащихся

Может ли благополучие преподаваться в больших масштабах, и следует ли его преподавать в школах и за ее пределами? отвечая на эти вопросы, мы представляем точные научные данные от трех крупных контрольных исследований, выбранные случайным методом, со всего мира. В программе 1, предоставлены 18 средних школ (n = 8385 учащихся) Бутана, которые были разделены на группы пилотные (к=11) и контрольные (к=7). Пилотные школы получили целевое руководство по внедрению десять навыков благополучия: осознанности, сопереживания, сострадания, эффективного общения, творческого мышления, критического мышления, решение проблем, лидерства, устойчивости и процесс принятия решений. Программа 2 была посвящена исследованию в более широком масштабе, т.е. на 70 средних школ (n=68762 учащихся) в Мексике. Данные школы были поделены на две группы: пилотные (j = 35) и контрольные группы (j = 35). Программа 3 была последним исследованием, охватывающий 694 средних школ (694153 учащихся) в Перу. Школы были поделены по случайно выборке на пилотные (347) и контрольные группы (347). Во всех трех программах, те учащиеся школ, в которых было внедрено благополучие, выявлялось, что они показали более лучшие результаты по благосостоянию и сдаче экзаменов в конце года, после 15-месячного внедрения программы. После данных положительных результатов, все три программы были внедрены на национальном уровне Бутана, Перу и Мексики. Данные результаты свидетельствуют о том, что независимо от социального, экономического и культурного контекста, преподавание благополучию в школах в крупных масштабах на национальном уровне является более эффективным и желательным, как для внутреннего состояния благополучия, так и для инструментальной ценности благополучия, а именно позитивное влияние благополучия на академическую успеваемость, физическое здоровье, а также на другие сферы жизни.

pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/08/adler.jpg
Keynote Speakers

Alejandro Adler

Alejandro Adler is a well-being scientist and a postdoctoral fellow at the Positive Psychology Center at the University of Pennsylvania.

He works under the leadership of Dr. Martin Seligman, the founder of Positive Psychology. His research focuses on well-being, education, and public policy. Currently, Alejandro is working with the governments of Australia, Bhutan, Nepal, India, Mexico, Peru, and the USA to infuse curricula across schools in these countries with Positive Psychology and to measure the impact of these interventions on youth well-being. He has published a number of articles in both scholarly and non-academic outlets, and he frequently speaks at international conferences and gatherings.
Originally from Mexico, Alejandro has a BA in psychology, a BSc in economics, an MA in psychology, and a PhD in psychology, all from the University of Pennsylvania. Before enrolling in his PhD program under the supervision of Dr. Martin Seligman, Alejandro worked as a researcher at the University of Pennsylvania’s Center for High Impact Philanthropy, a think tank dedicated to channeling philanthropic funds to where they can have the most social impact. He is currently one of 60 members of the International Expert Well-being Group – a group of leading international experts from distinct disciplines who are working with the United Nations to create a New Development Paradigm based on well-being and happiness, which went into effect in 2015 when the UN’s Millennium Development Goals (MDGs) expired and became the Sustainable Development Goals (SDGs).


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Keynote Speech

Positive Education: Educating for Well-being and Academic Excellence

Can well-being be taught at a large scale, and should it be taught in schools and beyond? Does teaching well-being improve academic performance? To answer these questions, we present rigorous scientific data from three large-scale randomized controlled trials (RCTs) from around the world. In Program 1, 18 secondary schools (n=8,385 students) in Bhutan were randomly assigned to a treatment group (k=11) or a control group (k=7). The treatment schools received an intervention targeting ten non-academic well-being skills, including mindfulness, empathy, compassion, effective communication, creative thinking, critical thinking, problem solving, leadership, resilience, and decision making. Program 2 was a replication study at a larger scale in 70 secondary schools (m = 68,762 students) in Mexico. The schools were randomly assigned to a treatment group (j = 35) or a control group (j = 35). Program 3 was the last replication study at a larger scale in 694 secondary schools (q = 694,153 students) in Peru. The schools were randomly assigned to a treatment group (h = 347) or a control group (h = 347). In all three programs, students in the intervention schools reported significantly higher well-being and they performed significantly better on standardized national exams at the end of a 15-month intervention. Following these positive results, all three programs have been taken to a national scale in Bhutan, Peru, and Mexico. Our results suggest that, independent of social, economic, or cultural context, teaching well-being in schools at a large scale is both feasible and desirable, both for the intrinsic value of well-being, as well as for the instrumental value of well-being: the positive impact of well-being on academic performance, on physical health, and on other favorable life outcomes.


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Breakout Sessions

Positive Education: From Theory to Practice

Should schools teach well-being? We present the latest research on youth well-being, on youth well-being measurement, and on the relationships between student well-being, academic achievement, and professional success. Well-being science now clearly demonstrates that we can define the multiple domains of well-being, that we can reliably measure well-being, and that we can teach and learn the skills for well-being. Furthermore, increases in well-being have positive effects on other desirable life outcomes, such as academic performance, physical health, and citizenship. We argue that well-being can be taught, that it should be taught, both for its intrinsic value and for its instrumental value, and that it should be incorporated in to schools’ curricula. We present how well-being can be embedded into an education system, from the public policy level all the way to the individual classroom level. Guided by the best existing rigorous science on well-being and education, public policy related to education can and should promote both well-being and academic excellence.

 pdf

[:]