[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Дана Шерри

Silk Road House сторителлинг бағдарламаларының директоры, Eth-Noh-Tec басқарушы директоры, Сент-Мэри колледжінің оқытушысы, Калифорния, АҚШ

Дана Шерри сторителлингпен (әңгімелермен) кәсіби айналысудан бұрын өзін Ресей империясын зерттейтін белгілі тарихшы ретінде танытты.
Доктор Шерри 2007 жылы Калифорния университетінде докторлық дәрежесін алды. Ол 19 ғасырдағы ресейлік Кавказ бен Орталық Азияны басқаруды зерттеді. Ол Дэвистегі Калифорния университетінде және Стэнфорд университетінде тарих пен басқа гуманитарлық пәндерден сабақ берді. Қазір ол Калифорниядағы Сент-Мэри колледжінде оқытушы болып жұмыс істейді.
Доктор Шерридің сторителлингпен айналысатына он жыл болды, ал 2013 жылдан бастап ол Орталық Азия мен Кавказдың дәстүрлі өнеріне арналған мәдени орталықта тұрақты әңгімеші және сторителлинг бағдарламалардың көркемдік жетекшісі болып келеді. Ол ересектердің алдында әрдайым сөйлеуге қуанышты, бірақ оның басты қызығушылығы – балалар аудиториясы, өйткені мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалар – ең ынталы тыңдаушылар.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Мастер-класс

Қайнар көзге қайта оралу: Қазіргі сабақтағы сторителлинг өнері

Баяғыда сабақта қоғамдастық сезімін тудыратын, тілді үйренуге, шығармашылықты ынталандыруға және мәдени білімді таратуға көмектесетін атмосфера болды. Ең бастысы, барлық іс-шаралар балалар үшін де, мұғалімдер үшін де үлкен қуаныш болды!
Қазір бұл ертегі сияқты көрінуі мүмкін, бірақ егер сіз оқушыларға әңгіме айта бастасаңыз, бұған жетуге болады.
Дана Шерри 2-11 жас аралығындағы балаларға әңгімелерді айту тәжірибесімен бөліседі. Мастер-классқа келушілер өз сабақтарында қолдануға болатын сторителлинг туралы практикалық білім алады. Мастер-классқа қатысушылар өз әңгімелерді таңдауды, оларды есте сақтауды және әртүрлі жастағы оқушыларға ұсынуды үйренеді.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Дана Шерри

Директор программ сторителлинга в Silk Road House; Управляющий директор Eth-Noh-Tec; Преподаватель в Калифорнийском колледже Святой Марии, Калифорния, США

До профессионального занятия сторителлингом (повествованием) Дана Шерри зарекомендовала себя как известный историк, изучающий Российскую империю.
Доктор Шерри получила степень доктора философии в Калифорнийском университете в 2007 году, исследуя российское правление на Кавказе и в Средней Азии в XIX веке. Она преподавала историю и другие гуманитарные науки в Калифорнийском университете в Дейвисе и в Стэнфордском университете; в настоящее время является преподавателем в Калифорнийском колледже Святой Марии.
Доктор Шерри занимается повествованием последние десять лет, а с 2013 года является постоянным рассказчиком и художественным руководителем программ сторителлинга в культурном центре, посвященном традиционным искусствам Средней Азии и Кавказа. Она с удовольствием выступает для взрослых, но ее основной страстью остается детская аудитория, ведь нет более увлеченных слушателей рассказов, чем дети дошкольного и раннего школьного возраста.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Мастер-класс

Возвращаясь к истокам: искусство сторителлинга в современном классе

Когда-то давно в классе царила атмосфера, которая создавала ощущение общности, помогала изучать язык, поощряла творчество и распространяла культурные знания. И самое главное, вся эта деятельность доставляла огромное удовольствие как детям, так и для учителям!
Сейчас для многих это может показаться сказкой, но этого всего можно добиться, если начать рассказывать истории своим ученикам.
Дана Шерри поделится своим опытом повествования историй детям в возрасте 2-11 лет. Посетители мастер-класса обретут практические знания сторителлинга, которые смогут использовать на своих занятиях. Участники мастер-класса научатся, как выбирать свои истории, как их запоминать и преподносить слушателям разных возрастов.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

Dana Sherry

Director of Storytelling Programs, Silk Road House; Managing Director at Eth-Noh-Tec; Lecturer at Saint Mary’s College of California, USA

Dana Sherry was a respectable historian of the Russian Empire before turning to a life of storytelling.
Dr. Sherry received her Ph.D. from the University of California in 2007, focusing on Russian rule of the Caucasus and Central Asia in the nineteenth century. She has taught courses in history and the humanities at UC Davis and Stanford University, and is currently a lecturer at St Mary’s College of California.
She has been performing as a storyteller for a decade, and since 2013 has served as resident storyteller and artistic director of storytelling programs at a cultural center dedicated to the traditional arts of Central Asia and the Caucasus. While she enjoys performing for adult audiences, telling stories to children from preschool through primary school is her greatest passion.

XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Workshop

Bringing the Ancient Art of Oral Storytelling into the Modern Classroom

Once upon a time, there was an activity that could create a feeling of community within the classroom, enhance language learning, encourage creativity, impart cultural knowledge – and best of all, it was a great deal of fun for children and teachers alike!
Now, it may sound like a fairy tale, but the simple act of telling your pupils stories really can do all these things.
Dana Sherry draws on her experience telling stories with children ages 2-11 to give masterclass participants the tools to bring oral storytelling into their classrooms. The focus will be on how to choose your stories, how to learn them, and how to deliver them for a range of ages.

[:]