[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Дэвид Марш

Ғылым докторы Дэвид Марш 25 жылдан астам Финляндияның білім беру саласында стратегиялық және иновациялық әдістемелерді әзірлеп келеді.

Ғылым докторы Дэвид Марш 25 жылдан астам Финляндияның білім беру саласында стратегиялық және иновациялық әдістемелерді әзірлеп келеді.
Ол 40-тан астам елде, мысалы Африка, Таяу Шығыс, Шығыс пен Оңтүстік Шығыс Азия, Ресей, Солтүстік және Оңтүстік Америка, кәсіби қызмет атқарып болған. Дэвид Марш 150-ден астам басылымды шығаруға үлес қосып, Ұлыбритания, Финляндия және Испания елдерінде 5 ғылыми дәрежеге ие болған. 1990-шы жылдары ол Еуропа Комиссиясының қолдауымен Пән мен тілді кіріктіріп оқыту (CLIL) тәсілдемесін шығарып, іске қосты. Оның «Балалар мен киберкеңістік: жаңаша ойлауға бет алу» (The Children of Cyberspace: Towards a New Understanding) жұмысы 2019 жылы жарық көреді деп жоспарлануда.
Алайда, ол тілдердің ақыл-ой мен миға әсері, жағымды мектеп экожүйесін құру және білім беру тәжірибесін цифрлық сауатты жастардың қажеттіліктеріне қарай бейімдеу тақырыптарына ерекше зейін қояды.


X Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 25-26 қазан 2018 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Кіріктіру арқылы инновацияларға қол жеткізу

Цифрлық буын дегеніміз – ересек өмірге қадам басқалы тұрған жастар. Оларды балалық шағынан бастап өмірдің ажырамас бөлігі болып табылатын алуан түрлі технологиялар қоршаған. Ол, өз кезегінде, олардың ақпарат қабылдап, пайдалану әдісіне әсерін тигізді. Технологиялық тұрғыдан ілгері жастар күннен күнге жаңа оқу жағдайлары мен оқу орталарын ойлап шығарып, академиялық әдеттерді қалыптастыруға ықпал етеді. Осы өзгерістер көбінесе білім беру саласындағы инновациялардан жылдам енгізіліп отырады.
Сонымен қатар біздің қоғамда үздіксіз біріктіру және кіріктіру үдерістері орын алуда. Олар жастар мен жалпы қоғамның әлеуетін іске асыруға бағытталған тиімді әрі инновациялық білім беру жүйелерін құру қажеттілігін тудырады.
Заманауи өмірдің шапшаң қарқыны мен әлеуметтік, технологиялық және цифрлық тұстарының араласуы білім беру мәдениеті мен тәжірибесін айтарлықтай өзгертуді талап етеді. Білім беру жаңа буынның талаптарына сай болу үшін пәнді терең оқуға және 21 ғасыр құзіреттіліктерін меңгеруге бағытталған оқу жоспарларын әзірлеу қажет.
Тақырыптық оқыту (phenomenon-based learning) деп аталатын пәндерді біріктіру тәсілдемесі бүгінгі күні Финляндияда кеңінен қолданылатын шешімдердің бірі болып табылады. Осы тәсілдеме шеңберінде оқушылар белгілі тақырыпты әртүрлі академиялық пәндердің көмегімен оқиды. Осылайша, инновациялық оқу тәжірибелері арқылы академиялық мақсаттарға қол жетіп, жаңа заман құзіреттіліктері дамиды.


X Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 25-26 қазан 2018 ж.: Мастер-класс

Оқыту мен оқу CLIL аясында қалай өзгерді?

CLIL Батыс Еуропада туындағандықтан семинарда оның шығу тарихына қатысты мәселер қарастырылып, сұрақтарға жауап беріледі. Осы уақытқа дейін қосымша тілде оқыту дәстүрлі оқыту көзқарасын қайта қарастыруды талап етеді деп есептелген еді. Мұндай түсінік жоғары сапалы білім беруге қол жеткізу мен қамтамасыз етуді негізгі басымдық ретінде анықтаған мектептерде оқыту мен оқу тәжірибесінің өзгеруіне әкелді. Семинар кезінде осы негізгі тәжірибелер сыныпта қалай жүзеге асырылатынын қарастыратын боламыз.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Спикеры

Дэвид Марш

Дэвид Марш, Директор по инновациям и внешним связям EduCluster Finland, группы Университета Ювяскюля, Финляндия

Дэвид Марш — учёный, доктор философии, который на протяжении 25 лет занимался разработкой стратегий и внедрением инноваций в области финского образования.
В настоящий момент он занимает должность директора по инновациям и информированию в Эдукластер Финланд (EduCluster Finland) — организации, созданной на базе Университета Йювяскюля (University of Jyväskylä). Дэвид работал в более чем сорока странах, выступил автором и соавтором более 150 публикаций, а также получил 5 научных степеней — в университетах Великобритании, Финляндии и Испании. Однако его послужной список не ограничивается лишь европейскими проектами, включая в себя Африку (Эфиопия, Мозамбик, Намибия, ЮАР), Восточную Азию (Япония, Корея), Исландию, Индию, Казахстан, Косово, Ближний Восток (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар), Россию, Юго-восточную Азию (Бруней, Гонконг, Лаос, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам), Северную Америку (Мексика, США) и Южную Америку (Аргентина, Колумбия, Перу).

В 1990-ых годах он принимал участие в разработке методологии CLIL (предметно-языковое интегрированное обучение) — данный проект осуществлялся на базе Европейской комиссии. В дальнейшем Дэвид занимался обновлением образования в самых различных формах: от разработки программ для новых школ и методологии обучения и преподавания до выполнения аналитической и исследовательской деятельности. В область его интересов входит анализ воздействия языков на работу мозга, создание позитивных школьных экосистем, а также адаптация образовательных практик в целях удовлетворения потребностей технологически-продвинутой молодёжи. В текущий период он работает над книгой «Дети киберпространства: на пути к новому пониманию» (The Children of Cyberspace: Towards a New Understanding), выход которой ожидается в 2019 году.

X Международная научно-практическая конференция, 25-26 октября 2018 г.: Выступление на пленарном заседании

Инновации через интеграцию

Цифровое поколение представляет собой молодых людей, которые находятся сейчас на пороге взрослой жизни. С раннего детства они окружены различными интегрированными в жизнь технологиями, что не могло не повлиять на то, как молодое поколение воспринимает и использует информацию. С каждым днем технологически продвинутые молодые люди все больше участвуют в создании нового контекста и среды обучения и влияют на формирование академических привычек. Зачастую скорость, с которой происходят данные изменения, превосходит внедрение инноваций в образовании.

В то же время в нашем обществе происходят непрерывные процессы объединения и интеграции, что обуславливает необходимость создания эффективных инновационных образовательных систем, направленных на реализацию потенциала молодых людей и общества в целом.

Быстрый темп и переплетение социального, технологического и цифрового аспектов современной жизни требует значительного изменения в образовательной культуре и практике. Для того чтобы образование отвечало требованиям нового поколения, необходима разработка учебных планов, нацеленных на глубокое изучение предмета и приобретение компетенций 21 века.

Одним из решений, применяемых сегодня в Финляндии, является форма межпредметного слияния, которая называется тематическое обучение (phenomenon-based learning). В рамках этого подхода школьники изучают определенную тему с помощью разных академических дисциплин. Таким образом, посредством инновационных учебных практик достигаются академические цели, и развиваются компетенции нового времени.


X Международная научно-практическая конференция, 25-26 октября 2018 г.: Мастер-класс

Как меняются обучение и преподавание в контексте CLIL?

Данный мастер класс рассмотрит вопросы и представит ответы относительно происхождения метода предметно-языкового интегрированного обучения с Западной Европе. Обучение на дополнительном языке в свое время предполагало определенные изменения традиционной педагогической практики. В результате, школы, которые стремились к высокому качеству образования, адаптировали привычные методы и приемы обучения. На мастер классе будет представлено, как в реализиуются основные практики предметно-языкового интегрированного обучения в современной школе.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Keynote Speakers

David Marsh

David Marsh, Director of Innovation and Outreach, EduCluster, Finland

David Marsh PhD has developed strategic and innovative educational practices in Finland over 25 years. Now Director of Innovation and Outreach at EduCluster Finland, University of Jyväskylä Group, he has professional experience in over 40 countries, contributed to over 150 publications, and received 5 degrees from the United Kingdom, Finland and Spain. An extensive track record in the European Union complements work carried out in Africa (Ethiopia, Mozambique, Namibia, South Africa), East Asia (Japan, Korea), Iceland, India, Kazakhstan, Kosovo, Middle East (KSA, UAE, Qatar), Russia, Southeast Asia (Brunei, Hong Kong, Laos, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam), North America, (Mexico, USA), and South America (Argentina, Colombia, Peru). In the 1990s he co-launched Content and Language Integrated Learning (CLIL) under the auspices of the European Commission.

In recent years his work on transforming education has ranged from designing blueprints for new schools, and developing teaching and learning processes alongside analytic and research tasks. Special focuses of interest are on the impact of languages on the mind and brain, building positive school ecosystems, and adjusting educational practices to accommodate the needs of digitally astute young people. His current work-in-progress is The Children of Cyberspace: Towards a New Understanding, due for publication in 2019.

X NIS International Research-to-Practice Conference, 25-26 October 2018: Keynote Speech

Innovation through Integration

The digital generation is now in early adulthood. Experience from early childhood of living with integrated technologies influences how this current generation processes and uses information. These technologically astute young people are increasingly generating their own contexts for and habits of learning. The speed at which this is happening often outpaces the introduction of responsive adaptation and innovation in education.

At the same time our societies are experiencing forms of convergence and integration on an unprecedented scale. This is driving demand for high-performing educational systems to further innovate so as to realize the potential of these young people, and the societies in which they live.

The fast pace of social, technological and digital convergence requires a substantial shift in educational culture and practices. We need to match the current generation leap with a complementary education leap. One feature enabling an education leap is curricular design that combines deep learning of knowledge alongside ability to manage 21st Century competences.

One solution, now applied in Finland, is a form of cross-curricular convergence called phenomenon-based learning. This is where students study a single phenomenon from different academic perspectives, for achievement of both academic and competence-based learning objectives, through innovative teaching and learning practices.


X NIS International Research-to-Practice Conference, 25-26 October 2018: Workshop

How does teaching and learning change in CLIL contexts?

This workshop will examine issues and answer questions on the origin of CLIL as it emerged in Western Europe. During this time teaching in an additional language was considered to require some adjustment of traditional pedagogical perspectives. This realization led to the adaptation of teaching and learning practices in those schools in which achieving and ensuring a high level of quality was a priority. During the workshop we will explore how some of these key practices are realized in classroom teaching.

[:]