[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Лорейн Элс

Басқарушы директор, Сингапур халықаралық мектептері (Ханой), KinderWorld Халықаралық тобы

Лоррейн Элс Оңтүстік Африканың Квазулу-Натал провинцияның Дурбан қаласында дүниеге келді. Ол Фри-Стейт провинцияның Винбург деген шағын қаласында оқыды. 1979 жылы Лоррейн Блумфонтейн қаласындағы педагогикалық колледжді бітірді, содан кейін Вирджиния штатында 4-сынып оқушыларға сабақ бере бастады. Ол тез арада бастауыш мектепте сабақ беруден орта мектепке, кейін жоғарғы мектепке, ең соңында жоғары білімге көшті, ол жерде мұғалімдердің дайындығымен қуана айналысты.
Лоррейн үш жылдық педагогикалық білімі туралы дипломымен жұмысты бастады. Ол өзінің біліктілігін көтеру, зерттеу жұмыстарын жүргізу және педагогикалық шеберлігін жетілдіру керектігін тез түсінді. Содан кейін университетте 4 жыл оқып, жоғары білім туралы диплом алды, содан кейін білім беру магистрі және тілдік тәжірибе бойынша магистр дәрежесін алды. Жақында ол халықаралық мектептің жетекшісі сертификатын алды.
Лоррейн Оңтүстік Африка, Англия, Кувейт, Вьетнам және Сауд Арабиясында жұмыс істеді. KinderWorld тобында ол директордың орынбасары болып жұмыс істей бастады, содан кейін компанияның ең ірі мектептерінің бірінде директор рөліне ауысты және қазіргі уақытта Вьетнамдағы 15 мектепке жетекшілік ететін KinderWorld Group басқарушы директоры лауазымына дайындалуда.
Лоррейн білім беру мәселелеріне бей-жай қарамайды, ол білім беру жүйесін жақсы өзгерістерді жасауға тырысады және KinderWorld тобында өсу үшін берілген мүмкіндіктерге қуанышты.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Семинар

KinderWorld мектептерте жетістікке жету үшін қолданылатын бағдарламалық жасақтамасы – KinderWorld оқыту моделі

KinderWorld мектептеріндегі оқыту моделі Азия елдерінің оқушылары мен Батыс елдерінен келген мұғалімдердің мүдделерін ескере отырып, мәдени және педагогикалық теңдігін қамтамасыз етеді.
KinderWorld оқыту моделінің мақсаты – оқушының тұлғасын бойкүйез және тәуелді оқушы позициясынан өмір бойы білім алуға қабілетті тәуелсіз тұлғаға айналдыру. KinderWorld оқыту моделі ашық педагогикалық тәсілге негізделген, нәтижесінде негізгі білім мен дағдылар қалыптасады, содан кейін оқушылар жоғары деңгейдегі есептерді шешу үшін алған білімнің төселімдік қолдануына көшеді.
Оқытудың жалпы базалық тәсілін құру тұжырымдамасы жоғары тиімді оқыту оқу үдерісін жақсартады деген түсінікпен байланысты, ал оқытудағы жүйелі тәсілдеме мектептің оқушының жетістігіне барынша әсерін қамтамасыз етеді. Бұл үшін басшылар мен мектеп әкімшілігі тарапынан сауатты және ұқыпты басшылық қажет. KinderWorld оқыту моделін енгізу білім беру үдерісі мен мұғалімдерді даярлаудың сәтті көшбасшылығына байланысты, бұған KinderWorld мектептерінде SWIVL технологиясын қолдану көмектеседі.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Лорейн Элс

Управляющий директор, Сингапурские международные школы (Ханой), Международная группа KinderWorld

Лорейн Элс родилась в Дурбане, Квазулу-Натал, ЮАР и закончила обучение в маленьком городке под названием Винбург, в провинции Фри-Стейт. Она поступила в педагогический колледж в Блумфонтейне и завершила обучение в 1979 году, начала преподавательскую деятельность в Виргинии, где обучала учащихся 4 классов. Она быстро перешла от преподавания в начальной школе в среднюю, а затем и в старшую школу, и, наконец, в высшее образование, где с удовольствием занялась подготовкой учителей.
Лорейн начала преподавательскую деятельность, имея на руках диплом о трехлетнем педагогическом образовании, и быстро поняла, что ей нужно повышать квалификацию, заниматься исследованиями и совершенствовать педагогические навыки. Далее она отучилась 4 года в университете и получила диплом о высшем образовании, а затем получила степень магистра в области образования и степень магистра в области языковой практики. Недавно она получила Сертификат лидера международной школы.
Лорейн работала в ЮАР, Англии, Кувейте, Вьетнаме и Саудовской Аравии. В KinderWorld Group она начала работать в качестве заместителя директора, перешла на роль директора в одной из крупнейших школ в компании, и в настоящее время проходит стадировку на должность управляющего директора KinderWorld Group, курируя 15 школ во Вьетнаме.
Лорейн неравнодушна к вопросам образования, стремится изменить его к лучшему и рада возможностям, предоставленным ей для роста в рамках KinderWorld Group.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Семинар

Программное обеспечение для успеха в школах KinderWorld – модель обучения KinderWorld

Мотивацией для разработки модели преподавания для школ KinderWorld послужила задача обеспечения баланса между культурными и педагогическими различиями в школьной системе, учитывающей интересы учащихся из Азии и работающих в ней преподавателей из западных стран. Целью модели обучения KinderWorld является трансформация личности учащегося из позиции пассивного и зависимого ученика в самостоятельного человека способного обучаться в течение всей жизни. Модель обучения KinderWorld основывается на открытом педагогическом подходе, в результате которого сначала формируются основные знания и навыки и только потом учащиеся переходят к практическому применению полученных знаний для решения задач высокого уровня.
С концепцией создания общего базового подхода к преподаванию связано понимание того, что высокоэффективное преподавание улучшает учебный процесс, а системный подход к обучению обеспечивает максимальное воздействие школы на успех учащихся. Для этого необходимо грамотное и внимательное лидерство со стороны руководителей и администрации школы. Реализация модели обучения KinderWorld зависит от успешного руководства учебным процессом и педагогической подготовки, чему способствует использование технологии SWIVL в школах KinderWorld.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

Lorraine Els

Supervisory Principal, Singapore International Schools (Hanoi) under KinderWorld International Group

Lorraine Els was born in Durban, KwaZulu Natal, South Africa and completed her schooling in a little town called Winburg, in the Free State. She attended the teacher training college in Bloemfontein and completed her studies in 1979, she started her teaching career in Virginia, where she taught Year 4 students. She quickly moved from teaching primary school students to high school, then tertiary and finally Higher Education where she enjoyed training teachers.
Lorraine started her teaching career with a 3 year teaching diploma and quickly realized that she needed to improve her qualifications, do more research and improve her pedagogical skills. She completed a 4 year Further Education Diploma, a Higher Education Diploma, then continued by completing an Honors Degree in Education and a Master’s Degree in Language Practice. She recently completed a Certificate of International School Leadership.
Lorraine has worked in South Africa, England, Kuwait, Vietnam and Saudi Arabia. She started with the KinderWorld Group as a Deputy Principal, moved into the role of Principal at one of the largest schools in the company, and is now a trainee Supervisory Principal for the KinderWorld Group, overseeing 15 schools in Vietnam.
Lorraine is passionate about education, strives to make a difference and is excited about the opportunities she has been given to grow within the KinderWorld Group.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Workshop

The Software for Success in KinderWorld Schools – The KinderWorld Teaching Model

The challenge of balancing cultural and pedagogical differences in a school system that caters for Asian students and employs Western teachers was the motivation for designing a teaching model for KinderWorld schools. The KinderWorld Teaching Model (KTM) is designed to shift students from a passive, dependent learning style to independent, confident life-long learners. The KTM is built around an explicit teaching approach to build mastery of core knowledge and skills before seeking to extend students through application of learning in higher order tasks.
Linked to the concept of establishing a common core teaching approach across classrooms is the understanding that highly effective teaching improves student learning and consistency of teaching across a school maximizes the impact of the school on student success. This requires a commitment to instructional leadership from the Principal and school leadership team. The implementation of the KTM model is linked to the success of instructional leadership and pedagogical coaching which is facilitated through the use of SWIVL technology in KinderWorld schools.


[:]