XII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

Бағыттары

Желілік қауымдастықтар – білім беру бағыттарының бірін зерттеуге бағытталған виртуалды зерттеу қауымдастықтары. Секциялық отырыстарда желілік үйлестіруші басқаратын қауымдастықтар жыл сайынғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция форматында бас қосады.

1. Білім берудегі философия және әлеуметтану

2. Технологии и образовательные ресурсы будущего

3. Лидерство и управление в образовании

4. Обучение и профессиональное развитие учителей и их благополучие

5. Куррикулум и предметные дисциплины

6. Көптілді білім беру

7. Оценивание в школе

8. Сабақ беру және оқыту әдістері

9. Мектепке дейінгі және бастауыш мектепте білім берудегі тәрбие және оқыту

10. Балаларды тәрбиелеу, дамыту және олардың әл-ауқаты

11. Білім беру сапасын және мектептердің тиімділігін бағалау

12. Білім беру саласындағы зерттеулердің теориясы, практикасы мен этикасы