[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”Бағыттар” headline=”Зерттеу қоғамдастықтарын жетілдіру” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”НЗМ желілік қоғамдастықтар жалпы зерттеу қызығушылығын қуаттайтын, виртуалды зерттеу қоғамдастықтар болып табылады.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” parallax=”0.1″ vertical_align=”btBottomVertical”][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”Желілік қоғамдастықтар білім беру аспектілерінін бірін оқуға бағытталған, виртуалды зерттеу қоғамдастықтары болып табылады.  Желілік үйлестірушімен басқарылатын, қоғамдастықтар жылғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция үлгісінде бірлескен сессиялар үшін жиналады.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” vertical_align=”inherit”]

 1. Философия және әлеуметтік білім беру
 2. Болашақ технологиялар мен білім беру ресурстары
 3. Білім берудегі көшбасшылық және басқару
 4. Мұғалімдерді оқыту, кәсіби дамыту және олардың әл-ауқатын қамтамасыз ету
 5. Куррикулум және пәндер
 6. Көптілді білім беру
 7. Мектептегі бағалау
 8. Сабақ беру және оқыту әдістері
 9. Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудегі тәрбие және оқыту
 10. Балаларды тәрбиелеу, дамыту және олардың әл-ауқатын қамтамасыз ету
 11. Білім беру сапасын және мектептердің тиімділігін бағалау
 12. Теория, тәжірибе және білім зерттеулерінің этикасы

[/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” vertical_align=”inherit”][/bt_section]
[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”Направления” headline=”Развивая исследовательские сообщества” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Сетевые сообщества АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» представляют собой виртуальные исследовательские сообщества, разделяющие общие исследовательские интересы” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” parallax=”0.1″ vertical_align=”btBottomVertical”][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”Сетевые сообщества представляют собой виртуальные исследовательские сообщества, направленные на изучение одного из направлений образования. На секционных заседаниях соберутся сообщества, возглавляемые сетевым координатором, в формате ежегодной Международной научно-практической конференции.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” vertical_align=”inherit”]

 1. Философия и социология в образовании
 2. Технологии и образовательные ресурсы будущего
 3. Лидерство и управление в образовании
 4. Обучение и профессиональное развитие учителей и их благополучие
 5. Куррикулум и предметные дисциплины
 6. Полиязычное образование
 7. Оценивание в школе
 8. Методы преподавания и обучения
 9. Воспитание и обучение в дошкольном и начальном образовании
 10. Воспитание, развитие и благополучие детей
 11. Оценка качества образования и эффективности школ
 12. Теория, практика и этика исследований в образовании

[/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” vertical_align=”inherit”][/bt_section]
[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”Networks” headline=”Evolving Research Communities” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”NIS networks are virtual research communities sharing common research interests” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” parallax=”0.1″ vertical_align=”btBottomVertical”][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight”][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”Networks are virtual research communities dedicated to the study of one aspect of education. Headed by a network chair, the communities will come together for sessions in the context of the annual NIS International Research-to-Practice Conference. ” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” vertical_align=”inherit”]

 1. Philosophy and Sociology of Education
 2. Future Technology and Educational Resources
 3. Educational Leadership and Management
 4. Teacher Learning, Professional Development and Wellbeing
 5. Curriculum and Subject Disciplines
 6. Multilingual Education
 7. Assessment in School Education
 8. Teaching and Learning Methods
 9. Pastoral Work and Teaching in Preschool and Primary Education
 10. Pastoral Work, Development and Wellbeing
 11. Educational Quality Assurance and School Effectiveness
 12. Theory, Practice and Ethics in Educational Research

[/bt_section]

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” vertical_align=”inherit”][/bt_section]
[:]