[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/09/phelps-square-2.jpg
Баяндамашылар

Ричард Фелпс

Ричард Фелпс – Канада және АҚШ мектептері Ассоциациясындағы Зерттеу және Стратегиялық ресурстар директоры, US Fulbright академиялық мәселелер бойынша маманы.

Вашингтон, Индиана және Гарвардт университеттерінен бірнеше ғылыми дәрежелер мен Пенсильвания Университетінің Уортан бизнес мектебінен PhD дәрежесін алған. Сонымен қатар Ричард Фелпс Психофизика Зертханасының мүшесі және Білім беру тестілеу қызметі, Білім берудегі қаржы және саясат Ассоциациясы мен АҚШ Білім беру департаментінің Ұлттық білім беру статистикасы орталығы гранттарына ие болған. Мемлекеттік секторының білім берудегі зерттеу мен саясат саласының жергілікті (Вашингтон), штат (Индиана), федералдық (АҚШ, Мемлекеттің есеп берукеңсесі), халықаралық (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы), жекеменшік (ACT, Westat, and Pearson Evaluation Services) деңгейлерінде қызмет атқарған.Фелпс Батыс Африкада ораналсқан Буркина Фасо мемлекетіндегі орта мектепте математика пәнінен сабақ берген. Сонымен қатар, ол тестілеуді стандарттау бойынша төрт еңбектің, бірнеше статистикалық жинақтар мен көптеген академикалық журналдардың авторы және редакторы. Ричард Фелпс Nonpartisan Education Group (саяси емес білім беру тобының) негізін қалаушы және Nonpartisan Education Review журналының редакторы. Қазіргі уақытта Фелпс АҚШ, Солтүстік Каролина штатының Эшвилл қаласында тұрады.


VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 27-28 қазан 2016 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Бағалау жүйесін құрастыру

Егер де біз қазір стандартталған тесттерді ешбір дайындық пен бейімділіксіз құрастырсақ, оларды қалай пайдаланар едік? Есте сақтайтын ең маңызды жәйт – бұл тесттердің барлығы бірдей емес, олар көлемі, форматы, мазмұны және мақсатына байланысты түр-түрлерге бөліне береді. Бір тест бір жерде сәйкес болса басқа жерде сәйкес болмауы мүмкін. Ал егер егер білім беру саласындағы осы барлық тексттерді бірге жинау арқылы қоғамға пайда алып келетіндей жүйе құрастырсақ ол қандай болмақ? Тесттердің қай түрі қайда және қашан қолдану керек? Баяндама осы сүрақтарға жауап бере отырып бір ғана дұрыс, оңай жауаптың жоқ екендігін пайымдайды. Баяндама барысында осы мәселе бойынша жүргізілген көптеген зерттеу нәтижелері айтылып отырады, әсіресе соның ішінде когнитивті психологтардың еңбектеріне ерекше тоқталады. Тақырыптар Когнитивті жүктеме теориясы (белгілі бір түсінікті оқытқанда материалды оқығалы жатқан адамның деңгейі мен материалдың қиындығын ескере отырып оқу материалдарын құрастыруда ғылыми әдіс-тәсілдерді қолдану); кері байланыстың әр түрлі түрлері; мүдделілер мен қауіпсіздіктің ара қатынасы; ақпаратты жаңғырту, орналастыру, басқа ақпаратпен араластыру (interleaving) және басқа да когнитивті ғылым түсініктері; тест форматының (таңдау мүмкіндігі бар жауаптар, құрастырылған жауап, шынайы және т.б.) рөлі және жалпы бағалаудың оқушылардың зияткерлік дамуындағы рөлі аясында болмақ.

pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/09/phelps-square-2.jpg
Спикеры

Ричард Фелпс

Ричард Фелпс – директор Исследовательских и Стратегических Ресурсов Ассоциации школ Канады и США, эксперт по академическим вопросам программы Fulbright США

Он является обладателем нескольких ученых степеней университетов Вашингтона, Индианы и Гарварда. Докторскую степень получил в Вартонской школе бизнеса Университета Пенсильвании.
Работая в Лаборатории психофизики, Фелпс получил несколько исследовательских грантов Службы образовательного тестирования, Ассоциации академических финансов и политики, Департамента образования США Национального центра статистики образования.
Ричард Фелпс работал в государственной структуре образовательных исследований и политики на местном уровне (Вашингтон), уровне штата (Индиана), федеральном (Главное контрольное управление США) и международном (Организация экономического сотрудничества и развития) уровнях. Также, имеет опыт работы в частном секторе, (ACT, Westat и Pearson Evaluation Services). Преподавал математику в средней школе Буркина Фасо (Западная Африка).
Фелпс является автором и редактором четырех книг по стандартизации тестирования, нескольких статистических сборников и множества статей в академических журналах.
Ричард Фелпс основал Общественную образовательную группу, в настоящее время занимается изданием и редактированием журнала Nonpartisan Education Review. Проживает в городе Эшвилл, штат Северная Калифорния, США.


VIII Международная научно-практическая конференция, 27-28 октября 2016 г.: Выступление на пленарном заседании

Система оценивания

Если бы стандартизированные тесты, были бы изобретены только сейчас, без каких- либо тенденций или ожиданий, как мы могли бы их использовать? Одним из немаловажных факторов является то, что стандартизированные тесты очень различны по размеру, формату, содержанию и цели. Вид оценивания, который может быть весьма уместным в одном случае, может оказаться совершенно неуместным в другом. Если бы кто – нибудь смог разработать систему таким образом, чтобы все тесты, используемые в системе образования способствовали бы увеличению их общей социальной пользы, как бы выглядел набор подобных тестов? Какие виды тестов были бы использованы, где… и когда?

Данная презентация поможет ответить на вышепоставленные вопросы, признавая, что не может быть единого правильного ответа. Вам будут представлены результаты недавних исследований, проводимых психологами в области изучения когнитивных процессов. Презентация будет включать вопросы теории когнитивной нагрузки, меняющегося характера обратной связи, распределения своих возможностей при выполнении тестов, исправлений, пробелов, также вопросы, касающиеся заинтересованных лиц и обеспечения защиты тестов, заинтересованных лиц и мотивации, различных аспектов познавательных процессов, роли форматов тестов (ответы по выбору, построенный ответ, аутентичность и т.д.) и, более широко, роли оценки в интеллектуальном развитии студентов.

pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Richard Phelps
Speakers

Richard Phelps

Richard P. Phelps is the Director of Research and Strategic Resources at the Association of Boarding Schools of the US and Canada, a Specialist Scholar with the US Fulbright Commission, and the Editor of the Nonpartisan Education Review.

Richard received degrees from Washington, Indiana, and Harvard Universities, and a PhD from the University of Pennsylvania’s Wharton School. Phelps is a Fellow of the Psychophysics Laboratory, and has been awarded research fellowships by the Educational Testing Service, the Association for Education Finance and Policy, and the US Education Department’s National Center for Education Statistics. He has worked in education research and policy in the public sector at the local level (Washington, DC), state level (Indiana), and federal level (US Government Accountability Office), and internationally (Organisation for Economic Co-operation and Development), and in the private sector for ACT, Westat, and Pearson Evaluation Services. Phelps taught secondary school mathematics in Burkina Faso (West Africa). He is the author and editor of four books on standardized testing, several statistical compendia, and dozens of articles in scholarly journals. Richard Phelps founded the Nonpartisan Education Group and currently edits the Nonpartisan Education Review. He lives in Asheville, North Carolina, in the United States.


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Keynote Speech

Designing an Assessment System

If standardized testing were just now invented, with no predispositions or expectations about its use, how would we use it? The most important theme to keep in mind is that standardized tests are not all the same. They vary in length, format, content, purpose, …in innumerable ways. The same assessment may be highly appropriate in one circumstance, and highly inappropriate in another. If one could design a system so that all tests in an education system were complementarily used to maximize their collective social benefit, what would that collection of tests look like? Which types of tests would be used where, …and when?

This presentation will respond to these questions, recognizing that there is no single correct answer. An impressive body of research evidence will inform the talk; some of the most informative, from cognitive psychologists, is fairly recent. Topics will include cognitive load theory; the variable nature of feedback; the interplay between stakes and security, and stakes and motivation; retrieval, spacing, interleaving, and other cognitive science concepts; the role of format (selected response, constructed response, authentic, etc.); and, more generally, the role of assessment in students’ intellectual development.

pdf

[:]