[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/08/schwartz.jpg
Баяндамашылар

Тодд Шварц

Тодд Шварц Education.com компаниясының жетекшісі және негізін қалаушылардың бірі болып табылады.

Education.com – математиканы және оқу дағдыларын ерте жаста үйренуге мүмкіндік беретін ата-аналарға және оқушыларға арналған ресурстарды қамтамасыз ететін озық білім беру платформасы. Тодд технологияларды белсенді түрде қолданатын білім беруді қолдайды, сонымен қатар өз еңбектерін оқушылар мен мұғалімдердің өміріне жақсы жағынан әсер етуге арнайды. Тоддтың өз жұмысына бар ынтасын салуы Education.com-ға стартаптан әлемдегі ең ірі білім беру платформаларына айналуға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта аталмыш ресурс 10 миллионнан астам үй мен сынып бөлмелерінде қолданылады.
Кәсіпкер және тәжірибелі қызметкер ретінде Тодд Ask.com және directMass тәрізді жетекші компаниялар мен брендтерді құруға жаңа медиа мен идеяларды тартуда тәжірибесі мол. Тодд білім беру мен электрондық коммерциядан бастап интерактивті контент және жарнама құруға дейінгі әртүрлі категориялардағы компанияларды дамытуға ат салысқан.
Тодд Мэриленд штаты Университетін өнер мамандығы бойынша тәмамдады және Колумбия университетінде оқытушы ретінде қызмет атқарды. Қазіргі уақытта Тодд өз жұбайымен және екі қызымен Бруклинде өмір сүруде.


VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 27-28 қазан 2016 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Сандық технологиялардың білім беруде алатын орны

Сандық технологиялар білім беруде уақыт өте келе маңызды орынға ие болуда, алайда Education.com-да Біз технологияларды мұғалімдер мен оқушыларға арналған тек көмекші құрал деп білеміз.
Біз дұрыс әзірленген сандық технологиялардың мұғалімдер мен оқушылардың оқу процессінің тиімділігін едәуір арттырып, дағдыларды одан әрі шыңдауға уақыт қалдыратынына кәміл сенеміз. Коммуникация және оңтайландыру технологияларының (Еске салу және Google-сынып бөлмесі тәрізді) пайдаланушылар үшін ақпарат, мазмұн және бағалауды қолдануды оптимизациялайтыны сияқты, білім беру технологиялары да оқыту үдерісінің процедураларын жүзеге асыруға кететін жалпы уақыт мөлшерін едәуір азайтады.
Сандық технологиялар қаншалықты дамыған және озық болса да, олар оқыту процессіне ат салысатын тұлғаларды ешқашан алмастыра алмайды (ата-аналарды, мұғалімдерді, тәлімгерлерді және администраторларды). Сандық технологиялар жоғарыда аталған тұлғалардың атқаратын рөлдерін кеңейтіп нығайтады.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/08/schwartz.jpg
Спикеры

Тодд Шварц

Тодд Шварц является сопредседателем и соучредителем компании Education.com, ведущей образовательной платформы, которая предоставляет ресурсы для родителей и учителей, направленные на создание прочной основы у учащихся для успешного изучения математики и развития навыков чтения в раннем возрасте.

Тодд выступает за образование с активным применением технологий, а также посвящает свои труды положительному влиянию образования на жизнь учащихся и преподавателей. Одержимость Тодда своей работой позволила Education.com эволюционировать от стартапа до одного из крупнейших образовательных платформ, доступных в настоящее время в более чем 10 миллионов классах и домах по всему миру.
Как предприниматель и закаленный исполнитель, Тодд имеет опыт в привлечении больших идей и новых медиа для создания ведущих компаний и брендов, таких как Ask.com и directMass. Тодд принимал участие в развитии компаний в различных категориях, начиная от образования и электронной коммерции до создания контента и интерактивной среды и рекламы.
Тодд получил степень бакалавра искусств в Университете штата Мэриленд и работал в качестве внештатного преподавателя в Колумбийском университете. В настоящее время он живет в Бруклине со своей женой и двумя дочерьми.


VIII Международная научно-практическая конференция, 27-28 октября 2016 г.: Выступление на пленарном заседании

Роль цифровых технологий в образовании

При ведении образовательных процессов цифровые технологии все чаще играют важную роль, но в Education.com мы твердо убеждены, что технология является лишь вспомогательным инструментом для педагогов и учащихся.
В Education.com, мы считаем, что правильно разработанная цифровая технология позволяет значительно повысить эффективность задачи для учителей и учащихся, оставляя больше времени на совершенствование навыков. Подобно тому, как технологии коммуникации, а также упрощения процедур (такие как Напоминания и Google-класс) являются очень удобными для пользователей за счет оптимизации распределения информации, содержания и оценивания, технологии образования аналогичным образом сокращают общее затрачиваемое время на вышеуказанные процедуры.
Независимо от того, насколько развиты цифровые технологии, они никогда не заменят возможности человека, привлеченного в процесс обучения (родители, учителя, тренеры и администраторы). Цифровые технологии скорее расширяют и укрепляют их позиции.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/08/schwartz.jpg
Keynote Speakers

Todd Schwartz

Todd Schwartz is the Co-CEO and Co-founder of Education.com, the leading educational platform that provides parents and teachers with resources designed to build a strong foundation for early math and reading success.

An advocate for education with a passion for technology, Todd is dedicated to positively impacting the lives of students and educators through his life’s work. That dedication has taken Education.com from early stage startup to one of the largest education technology platforms presently available in over 10 million classrooms and households worldwide.
As an entrepreneur and seasoned executive, Todd has a background in leveraging big ideas and new media to build leading companies and brands, such as Ask.com and directMass. Todd has developed companies in diverse categories, ranging from education and e-commerce to content creation and interactive media & advertising.
Todd received his Bachelor of Arts from the University of Maryland and has served as an adjunct lecturer at Columbia University. He currently lives in Brooklyn with his wife and two daughters.


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Presentation

The Role of Digital Technology in Education

In the application of education, digital technology increasingly plays an important role, yet at Education.com we feel strongly that technology is merely a tool that should support the efforts of educators and learners, not detract from them.

At Education.com, we believe that properly designed digital technology can significantly increase task efficiencies for teachers and learners, thus allowing more time to develop mastery of skills. Just as communication and facilitation technologies (such as Remind and Google Classroom, respectively) clearly benefit users by streamlining distribution of information, content and assessment technologies likewise reduce total time spent; assessments quickly target areas where learners need to focus and content types are optimized for learner needs.

No matter how advanced, digital technology will never replace the capabilities of human facilitators of learning like parents, teachers, coaches, or administrators – but rather extend and strengthen them.

[:]