[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/Oates2.jpg
Баяндамашылар

Тим Оатс

Тим Оутс Кембридж Университетінің емтихандық кеңес бөлімшесінің зерттеулер және әзірлемелер тобының басқарушысы болып табылады.

Ол бағалау мен өлшемдер сұрақтары бойынша ұлттық және халықаралық зерттеулермен айналысады. Тим Оутс білім беру жүйелерінің тиімділігі бойынша үлкен халықаралық салыстырмалы талдау жүргізді, білім бағдарламаларын қайта қарау жұмысын жүргізуде МЖМББС-ке кеңес берген. 2010 жылы озінің «Could do better» еңбегін жариялады, бұл еңбегінде Англияның ұлттық оқу бағдарламасын талдау принциптері ашылған. 2010-2013 жылдар аралығында ұлттық оқу жоспарын қайта қарайтын мамандар тобының төрағасы қызметін атқарған. 2014 жылы Тимнің «Why textbooks count» атты жұмысы жарық көрді, бұл оның білім беру саласындағы реформаларды жүргізу бойынша оқулықтардың құрылымдық рөлін меңгеруге бағытталған зерттеу жұмысы. Бұл еңбек елдегі үлкен пікірталасқа әкеліп, баспалардың оқу материалдар сапасы мен оларды қолдану моделінің жақсаруына бағытталған бірлескен жұмысына себеп болды. Оның «Cambridge Approach to high quality textbooks and resource materials» жұмысы 2016 жылдың сәуірінде жарияланып, қазір кең қолданылуда.
2010-2016 ж. Оутс мырза Ofqual стандарттары бойынша сабағаттық кеңестің мүшесі қызметін атқарады; жақында ғана ол Ofqual Кәсіби сабағатты кеңестің мүшесі болды. Оутс мырза Ұлыбритания мен басқа елдердің үкіметіне жиі нұсқаулықтар беріп, көмектеседі. Ол Черчилл Кембридж колледжінің қызметкері болып табылады. 2015 жылы білім беру саласындағы жетістіктері үшін Британия Империясының Орден Командоры атағын иеленді.


Ix Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 26-27 қазан 2017 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Саясатты дамытуда мұра мен инновацияның теңгерімі

Қазіргі таңда көптеген елдер білімнің қолжетімдігін арттыру мақсатында оқу бағдарламалары мен бағалау жүйелерін жаңарту жұмысына көп күшін салады. Экономиканық және әлеуметтің дамуына қажетті білім алушылардың жеткілікті білім алу мен дағдыларды нығайту өте маңызды болып табылады. Үлкен қиыншылықтардың бірі жоғары сапаны қамтамасыз ететін факторлар мен білімнің қолжетімдігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа факторлар арасындағы теңгерімін орнату болып табылады. Шын мәнінде, зерттеу жұмысы бағалау мен оқытуда жаңа бағыттарды анықтаудан басқа, қолда бар артықшылықтарды да ашады. Кейбір мемлекеттер қолда бар артықшылықтар мен жоғары дәрежеде сыналған жаңартпалардың арасында теңгерімді анықтауға өте мұқият қарайды. Біз мұқият қарастырған кейбір мемлекеттерде көшудің ең маңызды факторы құндылықтарға бөлінетін көңіл болып табылады. Бұл құндылықтар – оқу бағдарламаның бағыттары мен әр білім беру жүйесінің мақсаттары. Осы теңгерімді анықтау бұл презентацияның басты тақырыбы болып табылады.

pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/Oates2.jpg
Спикеры

Тим Оутс

Тим Оутс является Директором группы в Департаменте научных исследований в сфере оценивания, Экзаменационный совет Кембриджского университета, где уделяет основное внимание национальным и международным исследованиям по вопросам оценивания и измерения. Им опубликовано множество работ относительно оценивания и учебных программ.

Тим Оутс провёл крупномасштабный международный сравнительный анализ эффективности образовательных систем и консультировал ОЭСР в проведённом обзоре учебных программ. В 2010 году им была опубликована работа «Можем сделать еще лучше» (Could do better), в которой заложены принципы пересмотра национальной учебной программы в Англии. С 2010 по 2013 гг. Тим Оутс был председателем экспертной комиссии по пересмотру национальный учебной программы. В 2014 году он опубликовал исследование «Почему важны учебники» (Why Textbooks Count), направленное на изучение роли учебных материалов в проведении реформ в образовании. Данная публикация стала предметом дискуссий среди специалистов и стала отправной точкой для совместной работы издательств по улучшению как качества, так и моделей применения учебных материалов. Работа «Кембриджский подход к повышению качества учебников и ресурсных материалов» («Cambridge Approach to high quality textbooks and resource materials») была опубликована в апреле 2016 года, но уже широко применяется на практике.
С 2010 по 2016 гг. Тим Оутс являлся членом Консультативного совета по стандартам Ofqual; не так давно он стал членом Профессионального консультативного совета по стандартам Ofqual.
Тим Оутс является первоклассным специалистом, чьи опыт, знания и наработки применяются как в Великобритании, так и по всему миру. Он является научным сотрудником колледжа Черчилл, Кембридж. В 2015 году Тим Оутс был награждён званием Командора Ордена Британской империи за заслуги в сфере образования.


IX Международная научно-практическая конференция, 26-27 октября 2017 г.: Выступление на пленарном заседании

Сохранение баланса между наследием и инновацией в разработке образовательных политик

На данный момент многие страны прикладывают множество усилий для работы по обновлению образовательной программы и системы оценивания, в целях повышения доступности образования. Очевидным фактом является то, что образование — это проводник для молодых людей к знаниям, навыкам и жизненным установкам, необходимым для будущего экономического и социального развития. Одной из существенных трудностей является обретение баланса между факторами, обеспечивавшими высокое качество ранее, и новыми факторами, которые позволят повысить доступность получения знаний. Исследование, в действительности, не только поможет обозначить новые ориентиры в оценивании и обучении, но и укажет на имеющиеся сильные стороны. Некоторые страны весьма осторожно подходят к нахождению баланса между существующими преимуществами и тщательно проработанными нововведениями. Ключевой составляющей перехода, в некоторых подробно изученных нами странах, является акцент на ценностях, заключающихся в задачах каждой образовательной системы и ее отражении в части учебной программы. Нахождение этого баланса станет главной темой данной презентации.

pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/Oates2.jpg
Keynote Speakers

Tim Oates

Tim Oates is Group Director of Assessment Research and Development at Cambridge Assessment, focussing on national and international research on assessment and measurement.

He has published widely on assessment and curriculum. He has undertaken wide-ranging international comparison of the performance of education systems, and advised OECD on its curriculum review work. In 2010 he published ‘Could do better’ which laid down the principles for the review of the National Curriculum in England. From 2010-2013, he was chair of the Expert Panel for Review of the National Curriculum. In 2014, Tim published ‘Why textbooks count’, a study examining the structural role of textbooks in educational reform. This led to national debate and co-ordinated work by publishers, on enhancing both the quality and patterns of use of learning materials. The ‘Cambridge Approach to high quality textbooks and resource materials’ was published in April 2016 and already has been widely used.
He was a member of Ofqual’s Standards Advisory Group from 2010-16; he recently has moved from this group to the Ofqual Vocational Standards Advisory Group. Tim routinely provides briefings and advice to UK and other governments. He is a Fellow of Churchill College Cambridge. In 2015 he was awarded a CBE for services to education.


IX NIS International Research-to-Practice Conference, 26-27 October 2017: Keynote Speech

Balancing ‘Heritage’ and ‘Innovation’ in Policy Development

Many nations rightfully are focussing on innovation of curriculum and assessment in order to improve attainment and equity. It is vital that education provides young people with the knowledge, skills and dispositions needed in a future economy and future society. One significant challenge is attaining an appropriate balance between those things which previously have played a role in ensuring high quality, and new things which will enhance attainment and equity. Research can indeed point to new foci in assessment and learning, but it also can highlight existing strengths. Some nations approach carefully this balance between existing assets and well-grounded innovation. A key part of transformation in some nations which we have studied in detail has been a focus on values, both in respect of the aims of each education system and the focus of the curriculum. Attaining this balance in innovation will be the focus of the presentation.

pdf

[:]