[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Pasi Sahlberg
Баяндамашылар

Паси Салберг

Паси Салберг Финляндия білім саласының беделді маманы, автор және ғылыми қызметкер.

Өзінің кәсібі тәжірибесі шеңберінде мектеп мұғалімі, болашақ мұғалімдердің тәлімгері, зерттеуші ретінде қызмет атқарған және сонымен қатар, әлемнің білім беру жүйесін және реформаларын зерттеген. Бұл тақырыптар жөнінде бірнеше мақалаларды жариялаған. Оның «Фин сабақтары 2.0» Әлем Финляндияның білім саласындағы өзгерістен не үйрене алады» кітабы 20132 жылы Grawemeyer Award марапатын жеңіп алды. Сонымен қатар, ол 2012 жылы Финляндиядағы Education Award, 2014 жылы Скотландтағы Robert Owen Award, 2017 жылы Rockefeller Foundation Bellagio Resident Fellowship марапатын жеңіп алған. Салберг мырза Финляндияның Білім министрлігінде атқарушы директор және Гарвард университетінің Жоғарғы білім беру мектебінде профессор лауазымында қызмет атқарады. Паси Салберг «Open Society» білім беру қорының қамқоршылық кеңесінің басшысы және Оулу университетінің Басқарушы кеңесінің мүшесі. Оның соңғы жарияланған кітаптары “Empowered Educators in Finland” (2017) және “FinnishED Leadership: Four Big, Inexpensive Ideas to Transform Education” (2018)


Ix Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 26-27 қазан 2017 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Жаһандық білім беру саласындағы реформалар қозғалысы және қоғамдық білім беру саласының болашағы

2000 жылдардың ортасынан бастап әлемдегі білім саласында жұмыс істейтін қызметкерлер неліктен кейбір білім беру жүйелері басқаларына қарағанда тиімді жұмыс істейді, ал, кейбір мемлекеттер керісінше орташа деңгейден аса алмайтындығы жөніндегі сұраққа жауап іздеуде. Білім саласына өзгерістер енгізу туралы бірнеше теориялар және осы теориялармен байланысты білім сапасын жақсарту бойынша бағдарламалар бар. Бұл бағдарламалардың кейбіреуі сәтті жүзеге асырылса, кейбіреуі еш нәтиже берген жоқ. Білім саласындағы теңдік, оқушылардың әл-ауқаты және білім алуға деген қызығушылығы болашақ орта білім беру саласындағы саясатты анықтауда негізгі өлшемшарттары болып табылады. Мен бұл презентацияда кейбір аңыздарға тоқтап өткім келеді және ертеңгі күні барлық балалар үшін сапасы жоғары білім беруді ұйымдастырудағы маңызды, зерттеу негізінде алынған деректерді атап айтқым келеді.

Бұл мысалдарда Финляндиядағы білім беру мәдениетінің өзекті сипаттамаларын және әлемнің өзге тиімді білім беру жүйелерінің саясаты және тәжірибесімен қандай байланыста екендігін қарастырып өтемін. Презентациямның қорытындысында қоғамдық білім беруге баламалы көзқарас, яғни, белгілі бір уақыт кескініндегі мектеп немесе оқушы болашақтағы білім беру саласындағы шешуші аспекті емес, керісінше, реформалар маңызды ұйымдар, ұжымдар және институттарды қамту керектігі ұсынылады.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Pasi Sahlberg
Спикеры

Паси Салберг

Паси Салберг – выдающийся финский эксперт в сфере образования, ученый и автор книг.

Его профессиональный опыт включает преподавание в школе, обучение будущих учителей, исследовательскую и консультационную деятельность по образовательной политике и образовательным реформам в Финляндии и других странах. Он является автором большого числа публикаций на эти темы, его книга «Финские уроки 2.0: Чему мир может научиться из опыта образовательных реформ Финляндии» завоевала награду Grawemeyer в 2013 году. Он также является обладателем Награды за вклад в Образование Финляндии 2012 года, Награды им. Роберта Оуэна (Шотландия) в 2014 году, Награды Лего 2016 года, и участником резидентской программы Фонда Рокфеллера. Опыт работы также включает должность исполнительного директора в Министерстве образования и Профессора педагогики Высшей школы образования Университета Гарварда.
Паси Салберг возглавляет Попечительский совет по образованию Фонда «Открытое образование» и является членом Управляющего совета Университета Оулу. Его последние книги включают «Empowered Educators in Finland» (Сильные педагоги Финляндии) и «FinnishED Leadership: Four Big, Inexpensive Ideas to Transform Education» (Финское лидерство в образовании: 4 масштабные, недорогие идеи трансформации образования).


IX Международная научно-практическая конференция, 26-27 октября 2017 г.: Выступление на пленарном заседании

Выступление: Global Educational Reform Movement (GERM) and the future of public education (Движение глобальной реформы образования (GERM) и будущее общественного образования)

С середины 2000-х педагоги и сотрудники сферы образования по всему миру задаются вопросом – Что делает одни образовательные системы лучше других, и почему кажется, что некоторые страны застряли в трясине посредственности. Существует несколько теорий трансформации образования и связанных с ними программ по повышению качества образования. Какие-то из них оказались успешными на практике, а другие – нет. Равенство в системе образования, благополучие учащихся и их вовлечение в образовательный процесс стали основными критериями в разработке политики для будущего среднего образования. В своей презентации я раскрою несколько мифов на эту тему и представлю набор научно-обоснованных фактов по созданию более качественной образовательной среды для детей в ближайшем будущем. Они включают самые актуальные характеристики культуры образования в Финляндии и их связь с политикой и практикой других наиболее эффективных образовательных систем.
В заключение данной презентации будет представлено альтернативное видение государственного образования, предполагающее включение в реформы ключевых по важности организаций, коллективов и институтов – фокус на отдельной школе или ученике в конкретный отрезок времени не должны быть решающим аспектом образования будущего.

pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Pasi Sahlberg
Keynote Speakers

Pasi Sahlberg

Pasi Sahlberg is Finnish educator, author and scholar.

Pasi Sahlberg is a Finnish educator, author, and scholar. He has worked as schoolteacher, teacher educator, researcher, and policy advisor in Finland and has studied education systems and reforms around the world. He has published widely about these topics, his book “Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland” won the 2013 Grawemeyer Award. He is also a recipient of 2012 Education Award in Finland, 2014 Robert Owen Award in Scotland, 2016 Lego Prize, and Rockefeller Foundation Bellagio Resident Fellowship in 2017. He is a former director general at the Finland’s Ministry of Education and a visiting Professor of Practice at Harvard University’s Graduate School of Education. He chairs the Open Society Foundations’ Education Board and is a member of the Governing Board of the University of Oulu. His recent books are “Empowered Educators in Finland” (2017) and “FinnishED Leadership: Four Big, Inexpensive Ideas to Transform Education” (2018). Twitter: @pasi_sahlberg.


IX NIS International Research-to-Practice Conference, 26-27 October 2017: Keynote Speech

Global Educational Reform Movement (GERM) and the future of public education

Since the mid-2000s educators around the world have been asking what makes some education systems perform better than others, and why some countries seem to be stuck in mediocrity. There are numerous theories of change and related programs to betterment of education. Some of them have proved to be successful while some of them have not. Education systems equity, students’ wellbeing and engagement have become some of the key pointers in targeting policies for the future of schooling. In this presentation I explore some myths and present a set of research-based facts for creating better education for all children tomorrow. These include, among other examples, most recent characteristics of Finland’s educational culture and how they resonate with policies and practices in other high-performing education systems. Conclusion of this presentation sets an alternative agenda for public education that assumes that change must include organisations, collectives and institutions that matter – one school or student at the time approach should not be part of future agendas.

[:]